Skjul tekst

Profil

Historien R. A. Ussing og Søn, og om firmaets udvikling

Firmaet blev grundlagt i 1878 af karetmager Rasmus Andersen Ussing. Han opførte karetmagerværksted, landbrugsbygninger og beboelse på Sønderskovvej. Han drev virksomheden frem til 1929 hvor hans søn Søren Andersen Ussing overtog ejendommene og driften af virksomheden.

I 1943 kom 3. generation, Rasmus Andersen Ussing, ind i virksomheden. Han havde som sin bedstefar en karetmageruddannelse. Der blev produceret hestevogne, senere landbrugsvogne og lad til lastbiler. De bærende dele i disse produkter blev bygget i bøgetræ, opkøbt i de omkringgende skove og opskåret i eget savværk.

Midt i 1950'erne begyndte Rasmus Andersen Ussing at ændre virksomheden til tømrer- og snedkerforretning, og ansatte tømrer- og snedkersvende.

Paracelhusbyggeriet tog fart. Dette var helt i tråd med tiden - som Jens Otto Kragh formulerede det "alle skal have råd til hus". Der blev indgået håndværks konsortier mellem murere, tømrere, vvs'ere, elektrikere og malere. De købte i fællesskab store jordarealer som blev udstykket til paracelhuse. Som en efterfølger heraf deltog firmaet også i opførelse af skoler og børnehaver i området.

Tiden var inde til at firmaet skulle tilføres ny viden og friske kræfter og det førte til Mogens Ussing's entré. Mogens var uddannet tømrer med efterfølgende handelsskolefag indenfor højere regnskabslære.
I 1972 indgik Mogens Ussing kompagniskab med faderen Rasmus Andersen Ussing. De drev firmaet sammen indtil 1984 hvor Rasmus gik på pension.

Den økonomiske udvikling satte gang i en rivende byggeudvikling, hvor der oplevedes byggestop pga. fare for økonomisk overophedning.

Fokus har altid ligget på at drive firmaet økonomisk rigtig, med opmærksomheden rettet på at vælge de rigtige opgaver og udføre dem tilfredsstillende. Det har altid været af højeste interesse at bevare det gode forhold til kunderne også efter arbejdet er afsluttet. Derfor er opgaver blevet fravalgt hvis den ønskede håndværksmæssige kvalitet lå under firmaets standard.

Ved udgangen af 1980'erne var der beskæftiget 25 mand  i firmaet, og det gik stille og roligt fremad for firmaet.
Kvalitet og tilfredse kunder er nøgleordet. Der blev satset på kvalitetshåndværk og det var ikke i sig selv et mål at firmaet skulle vokse.

Midt i 1980'erne blev Fredericia Totalentreprise A/S stiftet i samarbejde med murerfirmaet Charles Petersen A/S. Selskabet opførte erhvervsbygninger til udlejning. Dette selskab er i dag datterselskab i koncernen.

Igennem årene har firmaet tilpasset sig markedet, og bygget det der var brug for. Holdningen har altid været den, at man skal udnytte den tid vi lever i - for vi får den ikke igen.

I 1990'erne kom firmaet med i byfornyelsesprojekter, der blev opkøbt ejendomme som blev istandsat med henblik på udlejning. I dag ejer firmaet mere end 125 udlejnings lejligheder i Fredericia centrum.

Med 5. generations indtog i firmaet, Jeppe og Nicolai Ussing startede henholdsvis 1995 og 1998, er der blevet lagt vægt på at udnytte deres stærke sider og deres selvstændige individer. Sønnerne har fået frie tøjler til at lede opgaverne på deres egen måde , ligesom Mogens selv fik da han startede. Så ansvaret er på den vis givet videre.

I dag fungerer firmaet med Mogens der har blikket rettet mod de fremtidige opgaver, og med Jeppe og Nicolai der styrer udførelsen af projekterne.

I dag er der 45-50 ansatte i firmaet.

Produkter fremstilles stadig i eget værksted, men hovedsalig indkøbes der færdige produkter udefra. Hvis den færdigkøbte kvalitet ikke er optimal, producerer vi efter behov i eget værksted.
Motto er: Alt kan leveres, og hvis den færdigkøbte kvalitet ikke er i orden, laver vi det selv.

Vi er i dag kendt for at "overholde tiderne" og levere til tiden. Vigtig for os er at kundeerne skal opleve at de er blevet godt behandlet.

 Nyheder